Margo Pack - artykuły do pakowania i transportu | 884 999 533  pon.-pt. 7:00 - 15:00

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "Margo Pack -zbieraj i odbieraj"

 

 

 

Z myślą o naszych stałych klientach przygotowaliśmy program lojalnościowy o nazwie "Margo Pack -zbieraj i odbieraj" dzięki któremu każdy klient może gromadzić punkty zdobywane za zakupy w sklepie i wymieniać je na produkty z oferty. Niniejszy regulamin określa zasady postępowania do programu lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa w programie, w szczególności prawa i obowiązki uczestniczących w nim osób.

 

I. SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

1. Organizator - podmiot odpowiedzialny za organizację programu, tj. Margo Pack Sp. z o. o. z siedzibą w Przeworsku, ul. Rolskiego 13, 37-200 Przeworsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769261, NIP: 7941731863, REGON: 180153043.

2. Uczestnik - osoba fizyczna, działająca jako konsument, która przystąpiła do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie oraz była zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.

3. Program - program lojalnościowy opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą ,,Margo Pack -zbieraj i odbieraj", umożliwiający Uczestnikom zbieranie punktów przeliczanych na pieniądze za które można dokonać zakupów oraz na uzyskanie rekompensaty kosztów dostawy w zależności od kwoty dokonanych zakupów.

4. Sklep - program adresowany jest do klientów sklepu internetowego pod adresem: https://sklep.margopack.pl

5. Rabat - możliwy do uzyskania dla klientów Sklepu

6. Zarejestrowany użytkownik - osoba fizyczna, działająca jako konsument, firma lub przedsiębiorstwo, które dokonało rejestracji w Sklepie.

7. Regulamin -niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Programie, dostępny jest na stronie https://sklep.margopack.pl


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program realizowany jest od 01.02.2020 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora https://sklep.margopack.pl


2. Adresem do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Programem jest : Margo Pack Sp. z o. o., ul. Rolskiego 13, 37-200 Przeworsk.


3. Dokonanie zakupów z wykorzystaniem konta Zarejestrowanego Użytkownika oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.

 

III. UCZESTNICY PROGRAMU I WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Program skierowany jest do klientów Sklepu, którzy w okresie trwania Programu spełniają warunki przyznawania Rabatów (pkt I.2, I.5, I.6)

2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez dokonanie pierwszych zakupów z wykorzystaniem konta Zarejestrowanego Użytkownika.

3. Każdy Uczestnik dokonując zakupu wyraża zgodę na zasady Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na możliwość komunikowania się z Uczestnikiem Programu drogą elektroniczną, telefoniczna oraz pocztą tradycyjną w celach związanych z programem.

5. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuję się datę dokonania zakupów.

6. Naliczanie Rabatów rozpoczyna się z chwilą realizowania zamówienia w Sklepie.

7. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

8. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdej chwili wysyłając na adres e-mail sklep@margopack.pl oświadczenie lub na piśmie na adres Margo Pack Sp. z o. o.

9. Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Zawieszenie następuje ze wskazaniem przyczyn i następuje przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika. Uczestnik może odwołać się od wypowiedzenia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

IV. Naliczanie punktów

1. Punkty naliczane są tylko i wyłączni dla Zarejestrowanych Użytkowników. Klient otrzymuje Rabaty tylko za nabycie produktów w Sklepie https://sklep.margopack.pl

2. Klient nie otrzymuje Rabatu oraz punktów za wydatki związane z transportem.

3. Zamówienie z otrzymanym Rabatem wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. Standardowy sposób naliczania punktów to: 1 punkt za wydanie 1zł. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości naliczanych punktów w dowolnym momencie na stałe lub zmiany w określonych okresach, oraz do zaprzestania naliczania punktów w dowolnym momencie.

5.Punkty naliczane są w momencie, kiedy zamówienie jest wysłane.

6.W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej lub zwrotu zamówienia, punkty za dokonane zamówienie zostają anulowane.

7.Aktualne saldo punktów można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie.

 

V. Wykorzystanie zgromadzonych punktów

1. Punkty można wykorzystać tylko i wyłącznie płacąc za zamówienie w sklepie.

2. Punkty wymieniane są na złotówki według przelicznika: 1 punkt to 0,05 zł.

3. Do wartości zamówienia wliczane są ewentualne koszty przesyłki, jeśli zamówienie nie osiągnęło progu darmowej dostawy. Standardowo jak dla każdego zamówienia.

4. Jeśli stwierdzimy, że w wyniku błędu aplikacji saldo punktów jest niewłaściwe, zamówienie może nie być zrealizowane.

5. Nie ma określonego czasu na wykorzystanie punktów, można to zrobić w dowolnym momencie.

 

VI. Reklamacje

1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: sklep@margopack.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika jak również opis podstaw reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.


VII. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator

2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu na stronie internetowej https://sklep.margopack.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium